• خبر شماره یک
  مهد کودک ژاله برای تکمیل کادر خود نیاز به نیرو دارد

 • خبر شماره یک
  مهد کودک ژاله برای تکمیل کادر خود نیاز به نیرو دارد

 • خبر شماره یک
  مهد کودک ژاله برای تکمیل کادر خود نیاز به نیرو دارد

 • خبر شماره یک
  مهد کودک ژاله برای تکمیل کادر خود نیاز به نیرو دارد

بن بن کارت کودک، کارت تخفیفی است مخصوص کودکان، که با استفاده از آن می توانید از مزایا و تخفیف های موجود در تمامی مراکز طرف قرار داد با این کارت بهره مند شوید.
با افتخار اعلام می کنیم که گروه بن بن کارت سعی دارد تا استاندارد ترین و بهترین مراکز خدماتی برای کودکان را در لیست خود داشته باشد.

لیست کامل مراکز طرف قرارداد

.